You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За Нас

За Нас

Дружество Монтакс ЕООД (Montax Ltd) със седалище в гр. Варна е основано през 2019 год., с основна дейност монтаж, демонтаж и ремонт на мобилни модулни къщи, многофункционални контейнери, изработка и монтаж на PVC и AL дограма, строителство до ключ и всички видове ремонтни и довършителни дейности.

Дружеството е представено еднолично от Петър Иванов, който има дългогодишен опит в България и чужбина, в сферата на строителството, монтажа и работата с метални и PVC изделия. Екипът е млад и мотивиран и е винаги на разположение да отговори на Вашите въпроси и изготви индивидуална оферта.

Услугите, предлагани от нас, са най-доброто решение за Вашия бизнес!

Проекти

Дейността ни се развива успешно както на територията на България, така и в цяла Европа. На нас се довериха: Булярд КИ АД, БМФ Порт Бургас ЕАД, SDI застрахователен брокер, Топ хаус ООД, Агрополихим АД, Девня цимент АД и др. В Европа имаме успешно завършени проекти за големи клиенти като: CHS Südcon GmbH, Dieter Denzer gartebau GmbH, Chs container hendel GmbH, Chs container A/S Denmark

За Нас - Монтакс Montax

Често Задавани Въпроси

Да, разбира се. Модерните контейнери са пригодени за изключително комфортен начин на живот. Освен комфорта и удобството, има редица други предимства да живеете в контейнер:

1. Компактност – Жилищният контейнер е компактен и съответно пространството е разпределено максимално ефективно.
2. Енергийно ефективен – Традиционният дом се нуждае от повече ресурси в сравнение с жилищните контейнери. Тъй като домът е с по-малки размери, разходите за отопление, охлаждане и осветление е значително съкратен. Много контейнери ефективно използват слънчева енергия, ако сосбтвеникът реши да инвестира в слънчеви панели.
3. Живеете зелено – Не можете да построите или разрушите къща, без да повлияете на околната среда. Ежегодно се изхвърлят купища строителни материали, замърсяващи природата. Контейнерите и материалите за обзавеждане могат да се рециклират и използват многократно.
4. Устойчивост – Преди всичко, контейнерите са създадени за превоз на ценни пратки, което означава, че трябва да издържат на екстремни условия. Не е нужно да се притеснявате за екстремни метеорологични условия като силен вятър или дъжд. Контейнерите са проектирани да издържат сила на вятъра до 150 мили в час.
5. Може да имате собствен дом на достъпна цена – цените на имотите растат ежегодно и много семейства не могат да си позволят да закупят жилище. Жилищните преместваеми контейнери са модерен вариант да се сдобиете с жилище на разумна цена.
6. Собствен дом за кратко време – факторът време е от изключителна важност в забързаното ни ежедневие. Тук той е намален до минимум. За кратко време, може да се нанесете във Вашият нов дом!

Преместваеми обекти с различна цел, могат да се поставят върху поземлени имоти само с разрешение от съответната община, в която ще се намира обекта. Разрешителни се издават въз основа на схема и проектна документация, които е нужно да бъдат одобрени от главният архитект на общината.

Условията и редът за издаване на разрешение за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят единствено с наредба на общинския съвет.

За издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ са необходими:

• Заявление по образец
• Документ за собственост (друго вещно право)
• Нотариално заверено пълномощно
• Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)
• Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи
• Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ)
• Одобрена скица с указан начин за поставяне
• Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП
• Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот
• Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината
• Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./

Всяка Община гласува и определя собствени такси за разглеждане и оценка на проектите в зависимост от разпоредбите в ЗУТ. Най-често сумите варират между 100-200 лв., в зависимост от района на поставяне и към коя община спада той.

Не, не е задължително. В зависимост от предназначението на обекта и локалните особености се определят нужните основи, върху които да бъде поставен.

Ако се нуждаете от повече информация За Нас и как точно работим или с какви материали, можете да се свържете с нас, за да ви изготвим проект и съдействаме в максимални кратки срокове.

Връзка с нас